محصولاتمستربچ با پایه پت ، پلی اتیلن یا پلیمرهای دیگر برای محصولات رنگی شیشه ای .مستربچ با پایه های مختلف نظیر پت ، پلی اتیلن، پ پ و تمام پلیمرها برای محصولاتی که دارای پوشش رنگی بالا می باشند .مستربچ برای ظروف وقطعات در تماس با مواد غذایی بدون مهاجرت شیمیایی با تاییده سازمان غذا و دارومستربچ برای پلیمرهای صنعتی و مهندسی از قبیل : پلی کربنات ، پلی استال ، پلی امید ، پی بی تیسیلندر شور ، انتی یووی ،انتی بلاک ، لیز کننده ، شفاف کنندهبراق کننده ، شفاف کننده ، انتی استاتیک ، لیز کننده ، انتی یو وی ، انتی بلاک ، انتی اکسیدان