آوریل 24, 2023

مستربچ الیاف چیست؟

مستربچ الیاف، یک ماده پلاستیکی است که برای بهبود ویژگی های فیزیکی و شیمیایی الیاف، تولید و از آن استفاده می شود. این محصول شامل مخلوطی […]