می 2, 2023

کامپاند پلی پروپیلن

کامپاند پروپیلن یک ماده شیمیایی با فرمول شیمیایی C3H6 است. این ماده با فرمول شیمیایی مشابه با گاز پروپان (C3H8) همراه است، با این تفاوت که […]